Aurora -Sångerska

Aurora Hägglund är en sångerska  som uppträder i olika sammanhang och har en   bred repertoar bestående av svenska visor, irländsk, amerikansk, engelsk folk musik eller nutida musik. Du kan  boka Aurora med musiker  till festivaler, pubkvällar, konserter eller andra evenemang.
Du kan även boka Aurora Hägglund sång till privata högtider som bröllop, dop eller begravningar. Det går bra att kontakta Aurora Hägglund för referenser och bokning av musik  på aurora.hgglund@outlook.com.

 

 

 

 

 

Aurora Hagglund is a singer who appears in different contexts and have a wide repertoire consisting of Swedish ballads, Irish , American, English folk music and contemporary music. You can book Aurora with musicians to festivals , pubnights ,concerts or other events. You can also book Aurora Hagglund song to private celebrations such as weddings, baptisms or funerals. It’s fine to contact Aurora Hagglund for references and booking of music on aurora.hgglund@outlook.com .